» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe» Wykaz pergoli śmietnikowych w S.M. Lokator


Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o awariach, informacjach dotyczących Twojego osiedla/nieruchomości, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg poniższego wzoru.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg pisemny ograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Osmolińskiej 31:
- pow. użytkowa 36,50 m2, przedpokój, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, parter (pierwsza kondygnacja);
- wartość rynkowa lokalu wynosi: 184 750,00 zł;
- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 10,87 zł.;

Przetarg pisemny ograniczony przeznaczony jest dla członków oczekujących naszej Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Termin składania pisemnych ofert do dnia: 6 czerwca 2024 r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli. Otwarcie złożonych ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 6 czerwca 2024 r. o godz.1115 w obecności komisji przetargowej w Domu Kultury „Lokator” - sala nr 5.

Pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu przysługuje członkowi spółdzielni najdłużej oczekującemu (data zgromadzenia wkładu, nr umowy).

Mieszkanie można obejrzeć oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w dniach od 22 maja do 5 czerwca 2024 roku (po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedla Osmolin).

Oferta pisemna złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać:
- adres i nazwę Spółdzielni oraz imię i nazwisko oferenta;
- adres zamieszkania i nr telefonu oferenta;
- adres lokalu mieszkalnego, o który ubiega się oferent;
- oświadczenie o akceptacji warunków przetargu;
- oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/lub niepozostawaniu w związku małżeńskim;
- dowód wpłaty wadium w wysokości minimum 10% wartości rynkowej mieszkania na konto 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001;
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu i gotowości wpłaty podanej wartości rynkowej lokalu, kosztów przekształcenia, kosztów działki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaskiej 46 w sekcji członkowsko-mieszkaniowej pod nr tel. 43 824 74 69 oraz zapoznając się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.smlokator.pl. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Osmolińskiej 31:
- pow. użytkowa 36,50 m2, przedpokój, 1 pokój, kuchnia, łazienka i wc, parter (pierwsza kondygnacja);
- cena wywoławcza lokalu wynosi: 184 750,00zł i odpowiada wartości rynkowej lokalu;
- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 10,87 zł.;

Przetarg ustny nieograniczony/aukcja na wymienione mieszkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 r. o godz.1130 w obecności komisji przetargowej w Domu Kultury „Lokator” – sala nr 5.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłaciły wadium w wysokości minimum 10% ceny wywoławczej (dowód wpłaty wadium w wysokości minimum 10% wartości rynkowej/ceny wywoławczej mieszkania na konto 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001) i spełniają warunki wynikające z Regulaminu Przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym. Z Regulaminem Przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, w biurze obsługi klienta przy ul. Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli lub wchodząc na stronę internetową Spółdzielni: www.smlokator.pl

W przypadku złożenia kilku ofert pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu ma osoba, która zaoferowała najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie licytował.

Mieszkanie można obejrzeć oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w dniach od 22 maja do 5 czerwca 2024 roku (po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedlla Osmolin).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaskiej 46 w sekcji członkowsko-mieszkaniowej pod nr tel. 43 824 74 69 oraz zapoznając się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.smlokator.pl. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg pisemny ograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 74 przy ulicy Spacerowej 68:
- pow. użytkowa 32,30 m2, przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, czwarte piętro (piąta kondygnacja);
- wartość rynkowa lokalu wynosi: 146 920,00 zł;
- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 30,06 zł.;

Przetarg pisemny ograniczony przeznaczony jest dla członków oczekujących naszej Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Termin składania pisemnych ofert do dnia: 6 czerwca 2024 r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli. Otwarcie złożonych ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 6 czerwca 2024 r. o godz.1045 w obecności komisji przetargowej w Domu Kultury „Lokator” - sala nr 5.

Pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu przysługuje członkowi spółdzielni najdłużej oczekującemu (data zgromadzenia wkładu, nr umowy).

Mieszkanie można obejrzeć oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w dniach od 22 maja do 5 czerwca 2024 roku (po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedla Osmolin).

Oferta pisemna złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać:
- adres i nazwę Spółdzielni oraz imię i nazwisko oferenta;
- adres zamieszkania i nr telefonu oferenta;
- adres lokalu mieszkalnego, o który ubiega się oferent;
- oświadczenie o akceptacji warunków przetargu;
- oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/lub niepozostawaniu w związku małżeńskim;
- dowód wpłaty wadium w wysokości minimum 10% wartości rynkowej mieszkania na konto 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001;
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu i gotowości wpłaty podanej wartości rynkowej lokalu, kosztów przekształcenia, kosztów działki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaskiej 46 w sekcji członkowsko-mieszkaniowej pod nr tel. 43 824 74 69 oraz zapoznając się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.smlokator.pl. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 74 przy ulicy Spacerowej 68:
- pow. użytkowa 32,30 m2, przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i wc, czwarte piętro (piąta kondygnacja);
- cena wywoławcza lokalu wynosi: 146 920,00 zł i odpowiada wartości rynkowej lokalu;
- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 30,06 zł.;

Przetarg ustny nieograniczony/aukcja na wymienione mieszkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 r. o godz.1100 w obecności komisji przetargowej w Domu Kultury „Lokator” – sala nr 5.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłaciły wadium w wysokości minimum 10% ceny wywoławczej (dowód wpłaty wadium w wysokości minimum 10% wartości rynkowej/ceny wywoławczej mieszkania na konto 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001) i spełniają warunki wynikające z Regulaminu Przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym.
Z Regulaminem Przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, w biurze obsługi klienta przy ul. Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli lub wchodząc na stronę internetową Spółdzielni: www.smlokator.pl

W przypadku złożenia kilku ofert pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu ma osoba, która zaoferowała najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie licytował.

Mieszkanie można obejrzeć oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w dniach od 22 maja do 5 czerwca 2024 roku (po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedla Osmolin).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaskiej 46 w sekcji członkowsko-mieszkaniowej pod nr tel. 43 824 74 69 oraz zapoznając się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.smlokator.pl. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg pisemny ograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 27 przy ulicy Szadkowskiej 20:
- pow. użytkowa 46,50 m2, przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, trzecie piętro (czwarta kondygnacja);
- wartość rynkowa lokalu wynosi: 239 110,00 zł;
- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 37,06 zł.;
- koszty nabycia działki uzupełniającej: 988, 59 zł.

Przetarg pisemny ograniczony przeznaczony jest dla członków oczekujących naszej Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Termin składania pisemnych ofert do dnia: 6 czerwca 2024 r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli. Otwarcie złożonych ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 6 czerwca 2024 r. o godz.1015 w obecności komisji przetargowej w Domu Kultury „Lokator” - sala nr 5.

Pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu przysługuje członkowi spółdzielni najdłużej oczekującemu (data zgromadzenia wkładu, nr umowy).

Mieszkanie można obejrzeć oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w dniach od 22 maja do 5 czerwca 2024 roku (po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedla „Zachód C”).

Oferta pisemna złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać:
- adres i nazwę Spółdzielni oraz imię i nazwisko oferenta;
- adres zamieszkania i nr telefonu oferenta;
- adres lokalu mieszkalnego, o który ubiega się oferent;
- oświadczenie o akceptacji warunków przetargu;
- oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/lub niepozostawaniu w związku małżeńskim;
- dowód wpłaty wadium w wysokości minimum 10% wartości rynkowej mieszkania na konto 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001;
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu i gotowości wpłaty podanej wartości rynkowej lokalu, kosztów przekształcenia, kosztów działki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaskiej 46 w sekcji członkowsko-mieszkaniowej pod nr tel. 43 824 74 69 oraz zapoznając się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.smlokator.pl. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 27 przy ulicy Szadkowskiej 20:
- pow. użytkowa 46,50 m2, przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, łazienka i wc, trzecie piętro (czwarta kondygnacja);
- cena wywoławcza lokalu wynosi: 239 110,00 zł i odpowiada wartości rynkowej lokalu;
- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 37,06 zł.;
- koszty nabycia działki uzupełniającej: 988,59 zł.

Przetarg ustny nieograniczony/aukcja na wymienione mieszkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 r. o godz.1030 w obecności komisji przetargowej w Domu Kultury „Lokator” – sala nr 5.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłaciły wadium w wysokości minimum 10% ceny wywoławczej (dowód wpłaty wadium w wysokości minimum 10% wartości rynkowej/ceny wywoławczej mieszkania na konto 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001) i spełniają warunki wynikające z Regulaminu Przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym.
Z Regulaminem Przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, w biurze obsługi klienta przy ul. Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli lub wchodząc na stronę internetową Spółdzielni: www.smlokator.pl

W przypadku złożenia kilku ofert pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu ma osoba, która zaoferowała najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie licytował.

Mieszkanie można obejrzeć oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w dniach od 22 maja do 5 czerwca 2024 roku (po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedla „Zachód C”).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaskiej 46 w sekcji członkowsko-mieszkaniowej pod nr tel. 43 824 74 69 oraz zapoznając się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.smlokator.pl. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie do gazety przetarg 2024

Załączniki:

1. SIWZ - Zaprojektowanie i budowa parkingu przy ulicy Sieradzkiej 56, 50-54
Koncepcja zaprojektowania i budowa parkingu przy ulicy Sieradzkiej 56, 50-54
2. SIWZ - Remont parkingu przy ulicy Spacerowej 70
Mapka parkingu przy ulicy Spacerowej 70
3. SIWZ - Remont parkingu przy ulicy Spacerowej 86-88
Mapka parkingu przy ulicy Spacerowej 86-88
4. SIWZ - Odnowienie elewacji ściany podłużnej od strony klatek schodowych i szczytu budynku przy ulicy Sieradzkiej 18-20
5. SIWZ - Odnowienie elewacji i ścian budynku przy ulicy Łódzkiej 4
6. SIWZ - Opracowanie metody, zaprojektowanie i wykonanie docieplenia mieszkań IV kondygnacji przy ulicy Wieniawskiego 5
7. SIWZ - Docieplenie ścian szczytów budynków przy ulicy Wieniawskiego 6-8
8. SIWZ - Ułożenie powłok hydroizolacyjnych na dachach dwunastu budynków

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO