» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe» Wykaz pergoli śmietnikowych w S.M. Lokator


Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o awariach, informacjach dotyczących Twojego osiedla/nieruchomości, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg poniższego wzoru.


Dokumenty do pobrania


Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej
Pełnomocnictwo do wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni
Wniosek o pozwolenie o budowę/rozbiórkę
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Zobowiązanie TV SAT
Zobowiązanie czynszowe
Klauzula informacyjna RODOOBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO