» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel. 43 8232617, fax. 43 8233618


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót remontowych i termomodernizacyjnych    Przedmiotem przetargu są następujące roboty:
  1. Wymiana stolarki okiennej - wadium 2.000,00 zł
  2. Roboty dekarsko-blacharskie - wadium 3.000,00 zł
  3. Docieplenie ścian i szczytu budynku przy ul. WIENIAWSKIEGO 1 - wadium 8.000,00 zł
  4. Docieplenie ścian i szczytu budynku przy ul. WIENIAWSKIEGO 3 - wadium 7.000,00 zł
  5. Docieplenie ścian budynku przy ul. WIENIAWSKIEGO 3A - wadium 4.000,00 zł
  6. Docieplenie ścian i szczytu budynku przy ul. WIENIAWSKIEGO 5 - wadium 7.000,00 zł
  7. Docieplenie ściany i szczytu budynku przy ul. PADEREWSKIEGO 5 - wadium 12.000,00 zł
  8. Docieplenie 1 ściany, szczytu i dachu wraz z jego remontem - wadium 5.000,00 zł budynku przy ul. PADEREWSKIEGO 7


Szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni, ul. Osmolińska 6, tel. 43 8235068, tel./fax. 43 8247457.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na roboty dekarsko-blacharskie.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia wszystkich ścian oraz bramy wraz z robotami powiązanymi budynku przy ul. Paderewskiego 5 w Zduńskiej Woli.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ściany podłużnej od strony klatek schodowych, jednej ściany szczytowej, docieplenia i remontu dachu wraz z robotami powiązanymi budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Zduńskiej Woli.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ścian podłużnych i jednej ściany szczytowej wraz z robotami powiązanymi budynku przy ul. Wieniawskiego 1 w Zduńskiej Woli.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ścian podłużnych i jednej ściany szczytowej wraz z robotami powiązanymi budynku przy ul. Wieniawskiego 3 w Zduńskiej Woli.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia wszystkich ścian oraz bramy wraz z robotami powiązanymi budynku przy ul. Wieniawskiego 3A w Zduńskiej Woli.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ścian podłużnych i jednej ściany szczytowej wraz z robotami powiązanymi budynku przy ul. Wieniawskiego 5 w Zduńskiej Woli.


Jesteś 777931 osobą na tej stronie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator
ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823-26-17, fax. (43) 823 36 18