» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


Ogłasza przetarg pisemny ograniczony

Na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


1. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 9 przy ulicy Łaska 89

pow. użyt. 52,28 m2, 3 pokoje , kuchnia, IV piętro

- wartość rynkowa lokalu wynosi: 112.500 zł

- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 80,99 zł

- aktualna wysokość kosztów docieplenia /do spłaty w czynszu/ wynosi: 2.889,84 zł


2. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 26 przy ulicy Azaliowa 19

pow. użyt. 58,70 m2, 3 pokoje , kuchnia, II piętro

- wartość rynkowa lokalu wynosi: 145.100 zł

- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 45,86 zł


3. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 23 przy ulicy Osmolińska 9

pow. użyt. 36,50 m2, 2 pokoje , kuchnia, II piętro

- wartość rynkowa lokalu wynosi: 71.900 zł

- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 56,59 zł


Przetarg pisemny ograniczony przeznaczony jest dla członków oczekujących naszej Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Termin składania pisemnych ofert do dnia: 30 października 2018 r do godz.10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Łaska 46 w Zduńskiej Woli.

Otwarcie złożonych ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 30 października 2018 r o godz.10.15w Sali Domu Kultury „Lokator”.

Mieszkania można obejrzeć w dniach od 10 do 26 października 2018 roku po uprzednim zgłoszeniu się do administracji osiedlowej i zapoznać się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego.

Oferta pisemna złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać:

-adres i nazwę Spółdzielni oraz imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta/jeśli posiada nr telefonu/,adres lokalu mieszkalnego o który się ubiega, oświadczenie o akceptacji warunków przetargu, oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/lub nie pozostawaniu/,dowód wpłaty wadium w wysokości mini.10% wartości rynkowej mieszkania, oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu i gotowości wpłaty podanej wartości rynkowej lokalu, kosztów przekształcenia. kosztów działki . Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaska 46 pokój 1 sekcja członkowsko-mieszkaniowa oraz zapoznać się z regulaminem przetargu (przejdź do regulaminów). Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania ,unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


ogłasza, że w przypadku nie wyłonienia oferenta w przetargu ograniczonym

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


1. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 9 przy ulicy Łaska 89

pow. użyt. 52,28 m2, 3 pokoje , kuchnia, IV piętro

- wartość rynkowa lokalu wynosi: 112.500 zł

- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 80,99 zł

- aktualna wysokość kosztów docieplenia /do spłaty w czynszu/ wynosi: 2.889,84 zł


2. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 26 przy ulicy Azaliowa 19

pow. użyt. 58,70 m2, 3 pokoje , kuchnia, II piętro

- wartość rynkowa lokalu wynosi: 145.100 zł

- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 45,86 zł


3. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 23 przy ulicy Osmolińska 9

pow. użyt. 36,50 m2, 2 pokoje , kuchnia, II piętro

- wartość rynkowa lokalu wynosi: 71.900 zł

- koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 56,59 zł


Przetarg ustny na wymienione mieszkania odbędzie się w dniu 30 października 2018 r i rozpocznie się o godz. 11.00 w Sali Domu Kultury „Lokator” przy ulicy Łaska 46 w Zduńskiej Woli .

Mieszkania można obejrzeć w dniach od 10 do 26 października 2018 roku po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedla „Osmolin” i zapoznać się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłaciły wadium w wysokości min.10% ceny wywoławczej i spełniają warunki wynikające z § 22 Regulaminu Przetargu.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej” „Lokator” przy ulicy Łaska 46 pokój 1 sekcja członkowsko-mieszkaniowa i na stronie internetowej Spółdzielni www.smlokator.pl (przejdź do regulaminów)

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaska 46 pokój 1 sekcja członkowsko-mieszkaniowa .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania ,unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

Jesteś 812325 osobą na tej stronie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator
ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823-26-17, fax. (43) 823 36 18