» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.


Lokale do wynajęcia


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia lokal w trybie bezprzetargowym znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Gierymskiego 2 w Zduńskiej Woli o powierzchni użytkowej - 58,27 m2 z opłatą eksploatacyjną:

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjną.

Lokal posiada warunki do prowadzenia działalności usługowej lub handlowej.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należny podatek VAT .

Po doliczeniu wyżej wymienionych opłat miesięczny czynsz za lokal będzie wynosił - 772,02 zł/brutto.

Przed podpisaniem umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości miesięcznego czynszu na niżej podane konto:

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób , którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu użytkowego z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu ( 43) 823 43 62, w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal przy ul. Zielonogórskiej 12-14 w Zduńskiej Woli o powierzchni użytkowej 34,85 m2 z opłatą eksploatacyjną w wysokości - 12,00 zł/netto/m2.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należny podatek VAT .

Po doliczeniu wyżej wymienionych opłat miesięczny czynsz za lokal będzie wynosił 757,00 zł/brutto/miesiąc.

Przed podpisaniem umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości jedno miesięcznego czynszu na niżej podane konto: Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu terminu z Zastępcą Kierownika Tel. 43 823-41-03.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego, lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod telefonem 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowej 14,85m2 znajdujący się na parterze budynku przy ulicy Gierymskiego 2 w Zduńskiej Woli ze stawką eksploatacyjną - 15,00 zł/m2/netto.

Lokal wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, wodę i kanalizację, ciepłą wodę oraz instalację elektryczną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewanie, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należnego podatku VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych składników czynszu opłata miesięczna wynosić będzie - 362,67 zł/brutto/m-c.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu - 362,67 zł/bruttto/m-c.

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczenie magazynowo - garażowe o powierzchni użytkowej 104,30 m 2 przy ul. Zielonogórskiej 12-14 w Zduńskiej Woli.

Wysokość stawki dzierżawy - 4,65 zł/m 2

Opłata miesięczna za najem wynosi - 596,54 zł/brutto/m-c.

Przed podpisaniem umowy wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 1 miesięcznego czynszu:

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem dzierżawcy.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego, lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod telefonem 43 823 41 03 w godzinach od 7 00 - 15 00 , lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 telefon 43 823 43 62 w Zduńskiej Woli.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowej - 17,56 m2 znajdujący się w pawilonie przy ulicy Kilińskiego 17 z opłatą eksploatacyjną w wysokości 8,50 zł/m2/netto. (bez okna)

Lokal wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, wodę i kanalizację, ciepłą wodę oraz instalację elektryczną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewanie, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należnego podatku VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych składników czynszu opłata miesięczna wynosić będzie - 294,00 zł/brutto/m-c.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu - 294,00 zł/brutto/m-c.

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Jesteś 812335 osobą na tej stronie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator
ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823-26-17, fax. (43) 823 36 18