» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.


Lokale do wynajęcia


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczenia magazynowe o powierzchni użytkowej 299,46 m2 przy Zielonogórskiej 12-14 w Zduńskiej Woli ze stawką dzierżawy w wysokości minimum - 4,65 zł/netto/m2

Opłata miesięczna za najem według wyżej wymienionej stawki dzierżawy wraz z należnym podatkiem VAT wynosi - 1.712,76 zł/brutto/m-c.

Pomieszczenia dostępne od miesiąca października.

Przed podpisaniem umowy wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 1 miesięcznego czynszu:

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem dzierżawcy.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego, lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod telefonem 43 823 41 03 w godzinach od 7.00 - 15.00 , lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 telefon 43 823 43 62 w Zduńskiej Woli.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

lokal użytkowy (bez okna) znajdujący się w pawilonie przy ulicy Kilińskiego 17 w Zduńskiej Woli o powierzchni użytkowej 14,16 m2ze stawką eksploatacyjną w wysokości 5,80 zł/m2/netto.

Wysokość stawki eksploatacyjnej podlega negocjacji.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjną.

Opłata miesięczna za najem lokalu według ww. stawki wynosi - 163,00 zł/brutto.

Do miesięcznego czynszu wliczone są opłaty za: centralne ogrzewanie, wodę i kanalizację, podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości 1 miesięcznego czynszu. Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

lokal użytkowy (bez okna) znajdujący się w pawilonie przy ulicy Kilińskiego 17 w Zduńskiej Woli o powierzchni użytkowej 17,56 m2ze stawką eksploatacyjną w wysokości 8,50 zł/m2/netto.

Wysokość stawki eksploatacyjnej podlega negocjacji.

Czynsz miesięczny po doliczeniu opłaty za: centralne ogrzewanie, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należnego podatku VAT wynosi - 294,00 zł/brutto.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości 1 miesięcznego czynszu. Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym przy ul. Zielonogórskiej 12-14 w Zduńskiej Woli następujące lokale:

Opłata miesięczna za najem według ww. stawek wynosi:

Do wysokości miesięcznego czynszu wliczone są opłaty za: centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja, podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT.

Ponadto najemca dodatkowo obciążany będzie fakturę za pobór energii elektrycznej, zgodnie ze wskazaniem podlicznika energii elektrycznej.

Istnieje możliwość zawarcia umowy najmu oddzielnie na poszczególne lokale, zgodnie z zainteresowaniem oferentów.

Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu terminu z Zastępcą Kierownika Bazy Techniczno Materiałowej tel. 43 823- 41-03.

Przed podpisaniem umowy wymagana jest wpłata kaucji w wysokości

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego, lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod telefonem (43) 823 43 62 , lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.
Jesteś 652711 osobą na tej stronie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator
ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823-26-17, fax. (43) 823 36 18