» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.


Lokale do wynajęcia


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowej 14,85m2 znajdujący się na parterze budynku przy ulicy Gierymskiego 2 w Zduńskiej Woli ze stawką eksploatacyjną - 15,00 zł/m2/netto.

Lokal wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, wodę i kanalizację, ciepłą wodę oraz instalację elektryczną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewanie, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należnego podatku VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych składników czynszu opłata miesięczna wynosić będzie - 362,67 zł/brutto/m-c.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu - 362,67 zł/bruttto/m-c.

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczenie magazynowo - garażowe o powierzchni użytkowej 104,30 m 2 przy ul. Zielonogórskiej 12-14 w Zduńskiej Woli.

Wysokość stawki dzierżawy - 4,65 zł/m 2

Opłata miesięczna za najem wynosi - 596,54 zł/brutto/m-c.

Przed podpisaniem umowy wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 1 miesięcznego czynszu:

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem dzierżawcy.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego, lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod telefonem 43 823 41 03 w godzinach od 7 00 - 15 00 , lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 telefon 43 823 43 62 w Zduńskiej Woli.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym przy ul. Zielonogórskiej 12-14:

Opłata miesięczna składa się z następujących składników: centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należnego podatku VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych składników wysokość miesięcznego czynszu wynosić będzie 955,94 zł/brutto/miesiąc.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości 1 miesięcznego czynszu.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu terminu z Zastępcą Kierownika tel. 43 823- 41-03.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego, lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod telefonem 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowej - 14,16 m2 znajdujący się w pawilonie przy ulicy Kilińskiego 17 z opłatą eksploatacyjną w wysokości 5,80 zł/m2/netto.

Czynsz miesięczny po doliczeniu opłaty za: centralne ogrzewanie, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należnego podatku VAT wynosi - 162,98 zł/brutto/m-c.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu - 162,98 zł/brutto/m-c.

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowej - 17,56 m2 znajdujący się w pawilonie przy ulicy Kilińskiego 17 z opłatą eksploatacyjną w wysokości 8,50 zł/m2/netto. (bez okna)

Lokal wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, wodę i kanalizację, ciepłą wodę oraz instalację elektryczną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewanie, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należnego podatku VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych składników czynszu opłata miesięczna wynosić będzie - 294,00 zł/brutto/m-c.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu - 294,00 zł/brutto/m-c.

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Jesteś 777922 osobą na tej stronie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator
ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823-26-17, fax. (43) 823 36 18